Hírlevél 2012_3

 

Kedves Ügyfeleink!

 

2012-es évben szeretnénk újra tájékoztatunk mindenkit a jövő évet érintő adóváltozásokról és kötelezettségekről.

 

Előző körlevelemben már tájékoztattam mindenkit a társasági szerződés módosításának fontosságát. Most újra felhívom mindenki figyelmét az alábbiak fontosságára!

 

A gazdasági társaságokra vonatkozó törvénymódosítás előírta, hogy a soron következő társasági szerződés módosítás során

– igazolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratban a székhely használat jogcímét

– a társasági szerződésben fel kell tüntetni a tag születési dátumát is

– a cégjegyzékben szerepelnie kell a tag és az ügyvezető adóazonosítójának

– kötelező a cégjegyzékbe bejelenteni a cég telephelyeit és fióktelepeit, akkor ha az eddig csak adóhatóságnál volt bejelentve.

Ezeket a változtatásokat az első társasági szerződés módosításkor, de legkésőbb 2013. 02. 01-ig kell megtenni.

 

Ennek megfelelően, akinek 2012-es adóévben március 31. után nem volt társasági szerződés módosítása annak a fenti adatokat pótolni kell 2013.02.01-ig. Ha nem történt a társaság adataiban módosítás csak a kötelező elemeket teszik közzé az illetékmentes lesz, „csak” az ügyvédi díj terheli őket. Ha esetleg székhely, telephely, tulajdonosi kör változott akkor az illetékköteles lesz.

Amennyiben 2013. február 1-ig valamely cég az adat bejelentési, illetve iratbenyújtási kötelezettségének nem tenne eleget, úgy ellene a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, amely akár a cég – illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselő – százezer forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtásához is vezethet.

 

 

2012.12.11. délután megállapodtak a munkáltatók és a szakszervezetek: 98 ezer forint lesz a minimálbér és 114 ezer forint a garantált bérminimum 2013-ban.

A minimálbér az idei 93 000 forintról 98 000 forintra, a szakmunkás minimálbér 108 ezerről 114 ezer forintra emelkedik 2013-ban – állapodtak meg a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keddi ülésén a munkaadók és a szakszervezetek, Pataky Péternek, a Magyar Szakszervetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) elnökének közlése szerint.

 

Ennek megfelelően minden munkavállalónak elkészítjük a béremelési értesítését, amit írásos valamint elektronikus formában eljuttatunk mindenkinek.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) olyan mikro- és kisvállalkozások választhatják , amelyek jellemzően a lakosság számára nyújtanak szolgáltatásokat, kis költségigényű tevékenységüket maguk végzik, és bevételük nem éri el az évi 6 millió forintot. Az adó összege főállású vállalkozóknál havi 50 ezer forint, heti 36 órás munkaviszony mellett folytatott vállalkozási tevékenység esetén havi 25 ezer forint. A főállású kisadózó e státusának fennállása időtartama alatt biztosítottnak minősül, így jogosult a társadalombiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjellátásokra (táppénz, nyugdíj). Ezen ellátások számításának alapja havi 81.300 forint ellentétben az általános adózást választó vállalkozások 114.000 forint vagy a választott, bejelentett munkabére helyett.

 

A kisvállalati adó (KIVA) számításaink szerint igen keveseknek kedvező a 2013-as adóévben. 2012.12.20-ig be lehet jelentkezni az adónembe. Az adónem kiváltja a 10%-os társasági adót, a munkavállalók után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adót, valamint a 1,5%-os szakképzési hozzájárulást. Helyette 16%-os KIVA adót kell megfizetni. Az adó alapja a pénzeszközök számviteli beszámolókban kimutatott tárgyévi és előző évi értékének a különbsége (azaz a pénzforgalmi szemléletű eredmény), növelve a személyi jellegű kifizetésekkel, továbbá korrigálva a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti módosító tételekkel. Szerény számításaink szerint ez azon vállalkozások számára kedvező ahol a korrigált statisztikai állományi létszám eléri vagy megközelíti a 25 fős határértéket.

 

Változás 2012. december 1-jétől. A vállalkozásnál lévő napi készpénz-záróállomány maximális mértékét szabadon, a vállalkozásra jellemző körülményeknek megfelelően lehet megállapítani. A napi készpénz-záróállomány átlagos értékének maximális összegére vonatkozó korlátozások megszűntek. (Eddig a napi készpénz-záróállomány átlagos értéke nem haladhatta meg az előző év összes bevételének 10%-át.)

A vállalkozás jogosult eldönteni, hogy a pénzeszközeit hogyan kezeli: alkalmaz-e házipénztárt, vagy közvetlenül bankszámláról teljesíti a kifizetéseket, illetve szedi be a bevételeket. A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell – egyebek mellett – a pénzforgalom készpénzben, illetve bankszámlán történő lebonyolításának rendjéről, valamint a napi készpénz-záróállomány maximális mértékéről is.

 

Készpénzfizetés korlátozása: A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó havonta termékértékesítés vagy szolgáltatás – áfa felszámítása esetén az azzal növelt – ellenértékeként szerződésenként legfeljebb 1,5 millió forint összegben fizethet készpénzben egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak. Ugyanazon szerződés ellenértékének kell tekinteni azokat a kifizetéseket, amelyekről kétséget kizáróan megállapítható, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás megsértésével kerültek több szerződésbe. A kifizetést teljesítő és a kifizetést elfogadó adózó is 20 százalékos mulasztási bírsággal sújtható, a készpénzes kifizetés 1,5 millió forintot meghaladó része után.

 

2013. április 1-jétől törvény írja elő, hogy az adóalanynak rendszeres adatszolgáltatást kell teljesítenie az állami adóhatóság részére a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól. A pénztárgépek működését az adóhatóság hírközlő eszköz útján felügyelheti. Ebben az esetben az adatszolgáltatás közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható. (Nemzetgazdasági miniszter még nem rendelkezett a részletszabályokról!)

 

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

 

Üdvözlettel:

Juhászné Molnár Eszter

 

Dorog, 2012. december 18.